FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2022-03-01

Remissärenden och beslut för kännedom


Länkarna nedan öppnar dokumenten i pdf-format.

Remissärenden 2022

Remiss Strandstuviken

Remissärenden 2021

Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län
Skyddsjakt på skarv vid Tureholm
Skyddsjakt på skarv i Marsviken, Nyköping
Väsbyskogens naturreservat i Eskilstuna kommun
Skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss i Nyköpings kommun
Omlokalisering av 40 kV kraftledning vid Hillestalund, Trosa kommun

Remissärenden 2020

Hartsö naturreservat i Nyköpings kommun
Åsbymons naturreservat i Eskilstuna kommun
Horsviks naturreservat i Nyköpings kommun
Skarvproblem i Trosa
Horsviks naturreservat i Nyköping kommun
Nynäs naturreservat i Nyköping och Trosa kommun
Skyddsjakt på skarv i Marsviken, Nyköping
Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040
Trollskogens naturreservat i Nyköpings kommun

Remissärenden 2019

Naturreservatet Ehrendal Norra i Gnesta kommun
Tovhulta Stormosse naturreservat i Eskilstuna kommun
Lerbo-Biesta naturreservat i Katrineholms kommun
Åsbyåsens naturreservat i Strängnäs kommun
Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund
Skyddsjakt efter skarv i Lidsjön
Skyddsjakt efter skarv i Mälaren
Skyddsjakt efter skarv i Hjälmaren
Skyddsjakt efter skarv i Marsviken - Ramnöflagen
Skyddsjakt på skarv i Södermanlands län
Tillstånd till vattenverksamhet för rivning av befintligt dämme m.m. mellan sjöarna Båven och Lidsjön i Nyköpings kommun.

Remissärenden 2018

Skyddsjakt på Skarv på ön Snöholmen i Trosa kommun
Marsjöns naturreservat i Flens kommun
Långaedets naturreservat i Strängnäs kommun
Skyddsjakt efter skarv i Båven
Skyddsjakt på Skarv i Sibbofjärden
Tegelbrukshagens naturreservat i Gnesta kommun
Förslag till nytt beslut om fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län
Stensunds naturreservat i Trosa kommun
Utterviks naturreservat Nyköping

Remissärenden 2017

Naturreservat Holmsjöskogen i Gnesta kommun
Skyddsjakt på Skarv i sjön Sillen
Vargmossarnas naturreservat i Gnesta kommun
Björknäsets naturreservat i Flens kommun
Vindpark Duvhällen i Eskilstuna kommun
Bildande av naturreservatet Västra Kulltorp i Katrineholms kommun
Förlängd nätkoncession för Vattenfall
Bildande av naturreservatet Sigils bänkar i Nyköpings kommun

Remissärenden 2016

Jakt på allmänt vatten
Bildande av Djupviksbergets naturreservat i Katrineholms kommun
Bildande av Magsjöbergets naturreservat i Strängnäs kommun
Bildande av Svalsta naturreservat i Nyköpings kommun
Skyddsjakt efter skarv i Mälaren och Hjälmaren
Skyddsjakt efter skarv i Nyköpings och Oxelösunds kommuner
Vindpark Marviken

Remissärenden 2015

Labro ängar naturreservat i Nyköpings kommun
Ryssbergens naturreservat i Nyköpings kommun
Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun
Fyrbergets naturreservat vid Nävekvarn
Hedlandets naturreservat

Remissärenden 2014

Nya naturreservat i Katrineholms och Gnestas kommuner
Skyddsjakt efter skarv i Trosa kommun
Skyddsjakt efter skarv i Båven
Hornafjärdens naturreservat
Områden av riksintresse för friluftslivet
Skyddsjakt på skarv i norra Båven

Remissärenden 2013

Skyddsjakt på skarv i Hjälmaren
Skyddsjakt på skarv i Mälaren
Äggprickning efter storskarv i Nyköping och Oxelösund
Skyddsjakt på hackspett
Gallsjömossens naturreservat
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nävekvarn
Björndalsbergens naturreservat
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings kommun
Skyddjakt efter storskarv i Mälaren, Hjälmaren och Båven
Skyddsjakt efter storskarv
Fångst av duvhök, räv och grävling med hjälp av levande lockfågel
Dubbelspår Strängnäs - Härad
Vindkraft – Tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Remissärenden 2012

Skyddsjakt på storskarv inom Nyköpings, Oxelösunds och Trosas kommuner
Äggprickning efter storskarv mm. i Sjösafjärden, Nyköping, och Korpholmen, Höga Hästholmen och Törnsholmen, Oxelösund
Skyddsjakt på skarv i Trosa
Skyddsjakt på skarv i Mälaren och Hjälmaren
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings kommun
SOF´s Förslag till organisation av den svenska fågelrapporteringen

Beslut för kännedom till FSO 2013

    -

Beslut för kännedom till FSO 2012


Remissärenden och överklaganden 2011

Vindkraft i Äleby, Selaön
Utvidgat strandskydd (samma text för alla kommunerna)
Naturreservatet Strandhagen
Värna, vårda, visa
Naturreservatet Ekeby i Gnesta kommun
Lockfågel vid fångst av räv, grävling och duvhök
Skyddsjakt efter skarv i Hjälmaren och Mälaren

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2022. All rights reserved