FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2017-10-06


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Gäss - ny kunskap krävs

En artikel med ovanstående rubrik finns i Vår Fågelvärd 4.2017. Den behandlar liknande frågeställningar som Johan Månsson från Viltskadecentrum höll föredrag om på FSO's årsmöte tidigare i år. Vår Fågelvärd har gett FSO en digitalkopia av artikeln, som kan laddas ner här.

Program för FSO's höstmöte

Höstmötet hålls på Åsa folkhögskola söndagen den 12 november. Programmet kan laddas ner här. Programmet är preliminärt, och kan komma att justeras.


Detta är Föreningen Sörmlands Ornitologer

Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO) är en ideell förening för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 1967 och dess förste ordförande var Ingemar Nord. I FSO's verksamhet ingår bland annat att verka för fågelforskning och fågelskydd, samt att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av ornitologiskt betydelsefulla naturvårdsfrågor, exempelvis som remissinstans till länsstyrelsen och kommunerna.

Precis som för så mycken annan föreningsverksamhet i Sverige så är FSO helt ideell, och allt arbete bedrivs av medlemmar på deras egen fritid.

FSO's webbplats

Föreningen Sörmlands Ornitologers webbplats (där du nu befinner dig) informerar i första hand om Sörmlands-gemensamma frågor. Info om fågellokaler, lokala arrangemang mm. hittar du på lokalföreningarnas webbplatser.


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet

Aktuellt

Aktuella remissärenden 2017-09-01

Nya ärenden på remissidan:
Vindpark Duvhällen - Beslut

Ejderhusprojektet

Ejderhusgruppen har kommit med en sammanställning av vad som hänt i Ejderhusprojektets under 2017. Sammanställningen kan laddas ner här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Atlasrutor

Dags att göra en insats! Läs mera här.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Sidan finns i menyn under FSO-projekt / Atlasinventering.

Räddningsprojekt för ejdern

Under hösten 2015 startades "Sörmlands ejderhusprojekt". Syftet är att försöka skydda ejdrarnas häckningar, i första hand på Hävringe. En utförlig beskrivning av projektet finns i Tärnans projektarkiv.

Rapportering av fjällgås

Projekt Fjällgås har skickat ett meddelande om hur man bäst rapporterar fjällgäss framöver. Meddelandet finns här och i arkivet.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.

Rapportering av kungsörn

Ett meddelande från Rrk Sörmland finns här.Copyright © Föreningen Sörmlands Ornitologer 2004-2017. All rights reserved