FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2017-08-10


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

FSO's årsmöte - Referat

Årsmötesförhandlingarna

Steffan Kluge avtackades då han lämnade styrelsen. Som nya i styrelsen valdes Anton Johansson, Nyköping för 2 år som ordinare ledamot, Jukka Väyrynen på 2 år som vice ordförande och Yngve Meijer, Strängnäs som suppleant för 1 år. Krister Aronsson, Katrineholm och Judith Lambert, Flen omvaldes på två år som ordinarie ledamöter. Ingvar Jansson omvaldes som ordförande för 1 år. Kvar 1 år på mandattiden har Lennart Eriksson, Eskilstuna som sekreterare och Jan-Eric Hägerroth som ledamot.

Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2016. Årets underskott blev –14 873 kr och föreningens egna kapital vid årets slut var 110 984 kr.

Årsmötesdagen var inte så välbesökt som vi förväntat kanske beroende på kommande sportlovsvecka och pågående skidsport ( totalt 20 personer).

Johan Månssons (Viltskadecentrum) föredrag
(Referat Sven Blomqvist)

Gäss, tranor och sångsvanar har ökat i antal de senaste åren. Orsakerna till att alla gäss utom fjällgäss ökar, anses vara:

  • Förändringar inom jordbruket
  • Klimatförändringar, som medför kortare flyttvägar
  • Avskjutningen, som har avtagit i takt med gässens minskade betydelse som människoföda

Man borde beakta att vissa arter kan bli alltför talrika:

  • Tranor tar vadarägg på avbetade våtmarker
  • Sångsvanen tränger undan knölsvanen
  • Konkurrens om häckningslokaler gynnar vissa mera aggressiva arter som vitkindad gås och sångsvan

Övriga slutsatser:

  • I fråga om skrämselåtgärder betonades vikten av att hela tiden byta taktik, då fåglarna snabbt vänjer sig vid olika "faror"
  • För mången lantbrukare är vildsvinen ett större problem än gässen
  • Viltskadecenter betalar ut 2 milj. kronor per år i ersättning för skador och till förebyggande åtgärder
  • Frågan är om man ska intressera sig för de arter som ökar, eller snarare för dem som minskar i antal. Fågelskyddsdirektivet har inte ändrats sedan 1978/1979
Lars Ödmans föredrag

Föredraget handlade om lagar och regler.


Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

Jan-Eric Hägerroth och Ingvar Jansson har lagt ner mycket arbete för att få SOF/BirdLife och samtliga regionalföreningar att ställa sig bakom en begäran til Näringsdepartemnetet att få en remiss rörande Naturvårdsverkets förslag till jakt på allmänt vatten.

Anders Wirdheim har nu skrivit en notis och lagt ut på SOF/BirdLife's webbplats. Du hittar notisen här.

   

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av Naturens kalender och målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna delta.

Du hittar SLU's info om Fågelkalendern här.


Följebrev

Vinterpktmall


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet

Aktuellt

Aktuella remissärenden 2017-07-15

Nya ärenden på remissidan:
Skyddsjakt på skarv i sjön Sillen - Ansökan

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Atlasrutor

Dags att göra en insats! Läs mera här.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Sidan finns i menyn under FSO-projekt / Atlasinventering.

Räddningsprojekt för ejdern

Under hösten 2015 startades "Sörmlands ejderhusprojekt". Syftet är att försöka skydda ejdrarnas häckningar, i första hand på Hävringe. En utförlig beskrivning av projektet finns i Tärnans projektarkiv.

Rapportering av fjällgås

Projekt Fjällgås har skickat ett meddelande om hur man bäst rapporterar fjällgäss framöver. Meddelandet finns här och i arkivet.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.

Rapportering av kungsörn

Ett meddelande från Rrk Sörmland finns här.Copyright © Föreningen Sörmlands Ornitologer 2004-2017. All rights reserved