FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-02-15


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Lyssna efter ugglor i Nynäsområdet

Region Sörmland tillsammans med Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund erbjuder lördagen 7 mars på en utflykt till Nynäsområdet för att lyssna efter spelande ugglor. Klicka här för mer information.


FSOs årsmöte

Tid: 22 mars 2020 på Åsa Folkhögskola 08.30 – ca 16.00.

Härmed kallas FSOs medlemmar till årsmöte 2020. Årsmötet föregås av ett spännande förmiddagsprogram. Bland annat kommer Niklas Liljebäck, Svenska Jägarförbundet, att prata om gäss utifrån 10 års erfarenhet från artbevarande, förvaltning och forskning. Lovisa Häggström, Länsstyrelsen i Sörmland, kommer att prata om de stora rovdjuren i Sörmland utifrån perspektivet utbredning, population och förvaltning. Ladda ner programmet här!

Anmälan om deltagande senast måndagen den 16 mars via mail till fso@sormlandsornitologerna.se. Kontaktperson Ingvar Jansson 070‑570 70 25.


Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Vingåker med med!

Nu finns en uppdaterad version av Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler. Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

I version 3 som är ute nu presenteras lokalerna i Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.


Rapporten Sveriges fåglar 2019

Följande meddelande har skickats från Ekologihuset i Lund:

Hej alla fågelinventerare!

Som flera av er säkert redan har sett så har Anders Wirdheim på Birdlife Sverige tillsammans med oss på SFT och i samarbete med Artdatabanken för andra året i rad sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten Sveriges fåglar 2019. Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (1999-2018) respektive 10 (2009-2018) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för skogens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Det finns ingen tryckt upplaga av rapporten utan den ges endast ut i en digital variant som går att ladda ner här. För att öka spridningen av rapporten skickar vi också ut den till alla våra inventerare som bilaga till detta epostmeddelande. Vi hoppas att ni alla ska tycka att detta är ett intressant komplement till vår vanliga årsrapport som kommer i tryckt form i mars månad.

Vänliga hälsningar,
Martin, Åke och Fredrik

Svensk Fågeltaxering
Ekologihuset, Lunds universitet
223 62 Lund
Tel. 046-2223816 (Martin Green & Fredrik Haas) eller 046-2224968 (Åke Lindström)
http://www.fageltaxering.lu.se


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är (guralt@exulans.se). Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Tallbiten har nu kunnat skådas i Sörmland!


Tallbit mumsar rönnbär. Foto © Ingvar Jansson

De senaste dagarna har det varit lite av en invasion av tallbit, i stort sett i hela Sverige, så också i Sörmland. Så håll ögonen öppna om du vill se denna ovanligt vackra fågel. Rönnbär hör till tallbitens favoritföda så det är i första hand i rönnarna du skall leta! Tallbiten häckar i norra Norrlands inland, norra Finland och bortöver Sibirien. Normalt är tallbiten en stannfågel men vissa höstar och vintrar söker den sig väster- och söderut i stora skaror och det är då vi har chans att se den på våra breddgrader! Lycka till med tallbitskådandet!

Ingvar


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Aktuella remissärenden 2019-12-18

Nya ärenden på remissidan:
Naturreservatet Ehrendal Norra i Gnesta kommun - Beslut
Tovhulta Stormosse naturreservat i Eskilstuna kommun - Beslut

Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfalls underlag finns här, och vårt yttrande här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2020. All rights reserved