FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-02-03

FSO´s styrelse 2019


Ingvar Jansson, Nyköping, ordförande

☏ 070-570 7025

Krister Aronsson, Katrineholm, ledamot

☏ 0150-181 53

Judith Lambert, Flen, ledamot

(Har flyttat)

Jukka Väyrynen, Malmköping, ledamot

☏ 070–638 22 82

Leif Carlsson, Eskilstuna, suppleant

☏ 070-241 29 32
Revisorer

Staffan Karlsson, Nyköping, sammankallande
Steffan Kluge, Malmköping

E-post till styrelsen

Adressen är fso@sormlandsornitologerna.se

Årsmötesprotokoll

Protokoll 2019

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2020. All rights reserved