FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2018-04-24

FSO´s styrelse 2018


Ingvar Jansson, Nyköping, ordförande

☏ 070-570 7025


Jukka Väyrynen, Malmköping, vice ordförande

☏ 070–638 22 82


Krister Aronsson, Katrineholm, sekreterare

☏ 0150-181 53


Judith Lambert, Flen, ledamot

☏ 070-727 54 93


Anton Johansson, Nyköping, ledamot

☏ 070- 297 43 88


Jan-Eric Hägerroth, ledamot,
ansvarar för fågelskyddsfrågor

☏ 070-672 39 73


Yngve Meijer, Stallarholmen, ledamot

☏ 070-626 26 93


Leif Carlsson, Eskilstuna, ledamot

☏ 070-241 29 32


E-post till styrelsen

Adressen är fso@sormlandsornitologerna.se

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2020. All rights reserved