FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2016-03-22

Fågellokaler i Sörmland

Sörmland är stort. Sörmland är vackert! Sörmland bjuder på en mängd natursköna områden, kulturlandskap, vatten, skärgård, trollska skogar, hagar, backar och... ja, listan kan göras lång.

Sörmland hyser många fina naturområden, som också är goda fågellokaler. Många lokaler är kända och lättillgängliga, medan andra är relativt okända eller besöks av få skådare. Förmodligen vet vi alla att det är lite svårt att besöka en ny lokal. För att få ut det bästa av besöket på en ny lokal bör man förbereda sig något, så att inte tid slösas på att irra runt i fel område, att man inte hittade någon parkeringsplats eller att fågeltornet inte stod där man hade trott det skulle stå. Detta är missöden som går att undvika!

För att råda bot på dylika och ofta frustrerande situationer har många av lokalföreningarna sammanställt övergripande information om de flesta fågellokalerna i Sörmland.

År 2013 gavs boken Fåglar i Sörmland ut. I den beskrivs de flesta fågellokalerna i länet.

En hel del lokalinformation finns dessutom att hämta på nätet, och nedan finner du länkar till sådana platser.Till Ekeby våtmark hinner man ofta en sväng efter jobbet! Foto © Niklas Holmström

De flesta fågellokalerna i länet hittar du i boken Fågellokaler i Sörmland.
Mer om olika fågelarter och goda fågellokaler i länet hittar du i böckerna Sörmlands Fåglar och Fåglar i Eskilstuna kommun.


Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2020. All rights reserved