FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2024-02-21


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Kallelse till FSO's årsmöte 2024

Välkomna till FSO's årsmöte som äger rum söndagen den 10 mars 2024 klockan 10.00 i Studiefrämjandets lokaler, Källgatan 3A i Strängnäs.

Före årsmötet berättar Janne Gustafsson om inventering av kungsörn och andra arter i skogen, Jan Oldebring berättar om ringmärkningen på Hartsö/Enskär och Ingvar Jansson berättar om havsbaserad vindkraft och ger en kort lägesrapport om beslutsläget vad gäller vindkraftsparkerna Långgrund och Dyning. Leif Carlsson pratar om läget i skogsbruket och hur vi långsiktigt ska tackla det problemet.

Vid lunchtid bjuds du på en skinka/ostmacka alternativt en vegetarisk macka och kaffe/te.

Anmälan om deltagande senast den 5 mars till Beje Aronsson, SOK via mail bejerobert@msn.com. Glöm inte ange vilken macka du vill ha!

Hjärtligt välkommen!

FSO's Styrelse
Beje Aronsson, Leif Carlsson, Jan-Eric Hägerroth, Ingvar Jansson, Anton Johansson, Eva Olofsson och Monica Ström.


Program

10:00 Välkomsthälsning

10:15 Ringmärkningen på Hartsö/Enskär
Jan Oldebring

10:45 Inventering av kungsörn och andra arter i skogen, en lägesrapport
Jan Gustafsson

11.15 Havsbaserad vindkraft, lägesrapport Långgrund och Dyning
Ingvar Jansson

11.30 Vad händer i skogen, tankar inför ett tänkt skogsseminarium
Leif Carlsson

12:00 Lunchmacka, kaffe o te

12.45 Årsmötesförhandlingar

13.30 Avslutning


Du kan ladda ner en pdf-fil med programmet här.


Fågelskydd vid öppna vattendrag

Hej!

Nu har kyla och snö tagit vårt landskap i ett ganska hårt grepp. Vi måste då tänka på fåglarna som försöker övervintra vid olika typer av biotoper. De som har det extra svårt nu är de som försöker övervintra/överleva vid våra mindre öppna vattendrag.

Vi inom Tärnan och fågelskyddet i länet ber er som skådar eller fotograferar fåglar tar extra mycket hänsyn vid dessa öppna vattendrag.

Vi önskar att man vid reningsverksdiket på Brandholmen, Nyköping inte stör fåglarna nu under denna svåra period genom att vandra upp och ner utmed dikets öppna vattendel. Vi önskar att man stannar vid den övre delen av diket och väntar på att fåglarna ska visa sig. Vi kommer sätta upp den vanliga skylten vid diket om önskad hänsyn.

Vi har även önskan att man vid Täppan, Brannäs våtmark i Oxelösund inte vandrar utmed de öppna vattendikena.

Det finns säkert fler sådana här områden i vår närhet, typ ån vid Nynäs slott, där man behöver ta extra hänsyn till fåglarna och deras chans att överleva då de öppna vattenytorna blir mindre och mindre i och med kylan.

När mildare väder kommer så kommer mer vattenytor att öppna sig och då blir det lättare för fåglarna att hitta mat.

Vi önskar alla trevlig fågelskådning.

Med vänliga hälsningar,
Ingvar Jansson/ordförande Tärnan och FSO
Jan Gustafsson/fågelskyddet i länet


Kungsörn 2024

Vi är tacksamma om ni som rapporterar kungsörn från hela rapportområdet Södermanland i Artportalen (kom ihåg att dölja observationer då man kan misstänkta revir, även när det är subadulta fåglar) kan ange ålder på era observationer enligt detta (åtminstone): 5K- eller 5K+, alltså i grund och botten fåglar med vita fält i vingar/stjärt rapporteras som 5K- och fåglar utan vita fält i vingar/stjärt rapporteras som 5K+. Givetvis även med noggrann lokalplacering samt gärna med aktivitet vad fågeln/fåglarna gjort.

Tack!
Jan Gustafsson och Lars Danielsson
Kungsörnsgruppen i Södermanlands rapportområde


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Strandängar och vadare

Ett seminarium har hållits om hur vi kan bevara våra vadararter på strandängar. Seminariet hölls på Getterön i november 2023. Ett antal youtube-videor från seminariet finns här.

Havsbaserad vindkraft

Nu har vi lagt in en länklista i arkivet till alla artiklarna som förut fanns på startsidan.

Slutrapport för Vinterfåglar inpå knuten 2024

Birdlife har skrivit en slutrapport från räkningen som du kan titta på här.

Nya rapporter i Tärnans arkiv

Två nya rapporter om tärnor: Skräntärneinventering 2023 och Influensa hos kentsk tärna (på engelska).

Sveriges fåglar 2023 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2003-2022) respektive 10 (2013-2022) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på läget i sjöar och vattendrag.

Rapporten kan laddas ned från arkivet.

Parkering vid Marsäng, Nyköpings kommun

Info finns här.

Tärnans 40-årsfirande

Den 9 september firade Tärnan sin 40-årsdag. Du kan läsa om firandet här.

Årsboken 2021

Boken kan laddas ner som pdf-fil här och från Årsbokssidan.

Nygamla årsböcker

På sidan Årsboken har vi lagt in ett urval av pdf-filer på äldre årsböcker och tidskrifter fram till och med år 2000.

FSOs fågellokalsguide för Sörmland

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Presentationerna innehåller information och kartor, och kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Hartsö-Enskärs blogg

För den som är nyfiken på vad som händer på fågelstationen rekommenderas ett besök på bloggen hartsoenskar.blogspot.com. Där finns info om verksamheten i höstas och under tidigare säsonger.

Fågelskyddsområden

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter för fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län. Beslutet kan laddas ner här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2024. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen