FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2024-07-01


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Nyköpings kommun ansöker om skyddsjakt på skarv

Nyköpings kommun ansöker om att få bedriva skyddsjakt inom två områden:

  1. Skyddsjakt på 500 individer av skarv, (båda underarterna Phalacrocoraxcarbo carbo samt P carbo sinensis) under tidsperioden från 1 juli 2024 till och med den 25 april 2025, inom Nyköpingsåns nedre del samt Sjösafjärden i Nyköpings kommun.

  2. Skyddsjakt på 100 individer av skarv, (båda underarterna P carbo carbo samt P carbo sinensis) under tidsperioden 15 juli 2024 till och med den 30 september 2024 inom Strandstuvikens fiskefredningsområde på Tallargrundet, Drottningsskär samt invid Snäckvikens Gäddfabrik.

Kommunens ansökan finns här, och Tärnans/FSOs svar här.


FSO har fått en ny styrelse

FSO har nu haft sitt årsmöte den 10 mars 2024 i Strängnäs. 23 medlemmar deltog i mötet. Vi fick en ny styrelse bestående av Beje Aronsson, SOK, Leif Carlsson, OKE, Ingvar Jansson, ordförande, Tärnan, Anton Johansson, Tärnan, Sarah Palm, SOK och Johannes Ström, SOK. Vidare information om vad som beslutades på årsmötet hittar du i årsmötesprotokollet. Du kan också ta del av FSO's verksamhetsberättelse avseende Verksamhetsåret 2023.


Tofsvipa. Foto © Ingvar Jansson.

Årsmötet föregicks av ett spännande förmiddagsprogram där Jan Oldebring berättade om ringmärkningen på Hartsö/Enskär. Janne Gustafsson berättade om inventering av kungsörn och arter i skogen, Ingvar Jansson talade om det aktuella läget när det gäller planerad havsbaserad vindkraft längs Sörmlandskusten och Leif Carlson förmedlade tankar om vad som händer i skogen inför ett tänkt skogsseminarium i höst.

Ingvar Jansson
Ordförande FSO


Inventering av takhäckande fåglar

Under åren 1993 – 2023 har Ulf T Carlsson inventerat de takhäckande fåglarna på byggnader i Kristinehamns hamn vid Vänern. Han vill nu skala upp inventeringen till nationell nivå. Hans upprop om inventering finns som pdf-fil här.


Kungsörn 2024

Vi är tacksamma om ni som rapporterar kungsörn från hela rapportområdet Södermanland i Artportalen (kom ihåg att dölja observationer då man kan misstänkta revir, även när det är subadulta fåglar) kan ange ålder på era observationer enligt detta (åtminstone): 5K- eller 5K+, alltså i grund och botten fåglar med vita fält i vingar/stjärt rapporteras som 5K- och fåglar utan vita fält i vingar/stjärt rapporteras som 5K+. Givetvis även med noggrann lokalplacering samt gärna med aktivitet vad fågeln/fåglarna gjort.

Tack!
Jan Gustafsson och Lars Danielsson
Kungsörnsgruppen i Södermanlands rapportområde


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Fåglarnas populationsutveckling

Martin Green & co vid Lunds Universitet har gett ut en rapport med titeln Övervakning av fåglarnas populationsutveckling - Årsrapport för 2023. Rapporten kan laddas ner här.

Havsbaserad vindkraft

Nu har vi lagt in en länklista i arkivet till alla artiklarna som förut fanns på startsidan.

Nya rapporter i Tärnans arkiv

Två nya rapporter om tärnor: Skräntärneinventering 2023 och Influensa hos kentsk tärna (på engelska).

Sveriges fåglar 2023 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2003-2022) respektive 10 (2013-2022) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på läget i sjöar och vattendrag.

Rapporten kan laddas ned från arkivet.

Parkering vid Marsäng, Nyköpings kommun

Info finns här.

Årsboken 2021

Boken kan laddas ner som pdf-fil här och från Årsbokssidan.

Nygamla årsböcker

På sidan Årsboken har vi lagt in ett urval av pdf-filer på äldre årsböcker och tidskrifter fram till och med år 2000.

FSOs fågellokalsguide för Sörmland

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Presentationerna innehåller information och kartor, och kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Hartsö-Enskärs blogg

För den som är nyfiken på vad som händer på fågelstationen rekommenderas ett besök på bloggen hartsoenskar.blogspot.com. Där finns info om verksamheten i höstas och under tidigare säsonger.

Fågelskyddsområden

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter för fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län. Beslutet kan laddas ner här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2024. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen