FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2023-11-01


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Insändare i SN angående Långgrund

FSO/Tärnans ordförande Ingvar Jansson har skrivit en ny insändare som publicerades i SN idag den 1 dec. Den är en replik på SveaVinds senaste insändare i SN om Långgrund. Insändaren kan laddas ner som pdf-fil här.


Tärnans artrally 2024

Artrallyt 2024 äger rum lördagen den 20 januari 2024. Vi skådar i lag med minst 2 deltagare inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner mellan kl. 08.00 och 15.00.

Detaljerad info finns här.


Viktigt beslut!

Försvaret har nu den 26/10 2023 lämnat sitt yttrande till Mark och Miljödomstolen och för 11:e gången sagt nej till Långgrund i sin helhet!

Försvarsmaktens remissvar kan laddas ner här.

Styrelsen Tärnan/FSO/Ingvar


Debattartikel om havsbaserad vindkraft

SvD har publicerat en debattartikel som belyser det förödande hot som havsbaserad vindkraft innebär för fåglar om den placeras på fel ställen.

Vi som skrivit debattartikeln har på olika sätt arbetat med fåglar i stora delar av våra liv och vi representerar också regioner med stora fågelvärden där havs- och kustbaserad vindkraft nu planeras storskaligt.

Vi menar att processen för vindkraft måste förbättras på flera sätt. Ansökningar som vindkraftsbolagen lämnar in är rena partsinlagor, inte sällan innehållande både vilseledande och rent felaktig information. Det ser vi nu vid till exempel Långgrund i Sörmland och Aurora på Gotland men också i Bottniska viken och på flera andra platser.

Vi debatterar även problemet med ett system där konsultrapporter behandlas som forskning och där den forskning som bedrivs görs i ett statligt program där alla inblandade parter har samma agenda – att främja en snabb utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

Läs gärna vår debattartikel.

Bästa fågelskyddshälsningar,

Ingvar, Måns, Lars och Per


Oxelösunds kommun säger nej till etablering av en gigantiskt stor havsbaserad vindkraftspark i skärgården

Den politiska majoriteten i Oxelösund säger nej till Svea Vind Offshore AB's planer på att bygga en gigantisk vindkraftspark i Sörmlands skärgård.

Samma beslut har Norrköpings kommun tagit medan Söderköpings kommun säger ja. Trosa och Nyköpings kommuner avser också att säga nej, de besluten tas i respektive fullmäktige inom kort.

Detta innebär sannolikt att vi får behålla den fantastiska och ovärderliga sörmländska skärgården som den nu ser ut idag även i framtiden. Detta är oerhört viktigt för alla de fåglar som är beroende för sin existens av ett rikt och oexploaterat hav.

Sjöorrar och alfågel. Foto © Ingvar Jansson

Vi tar samtidigt inte ut något i förskott utan inväntar Mark- och Miljödomstolens slutliga besked som kommer längre fram i höst. Till dess behåller vi vår vaksamhet och har beredskap att fortsätta vårt arbete för att behålla vår rika skärgård så orörd och tillgänglig för fåglar som möjligt.

Ingvar Jansson


Vindkraftpark LånggrundFSO har nu tillsammans med bl.a. Stockholms Ornitologiska Förening, Östergötlands Ornitologiska Förening och Birdlife Sverige lämnat in ett samrådsyttrande till Svea Vind Offshore.

Svea Vind Offshore planerar att bygga 182 vindkraftverk, 335 meter höga, inom ett nästan 300 km2 stort havsområde i Östersjön ca 15 km ut från den Sörmländska kusten. Området sträcker sig längs hela kusten, i norr upp till gränsen för Stockholms län och i söder ner till och en bit in i Östergötlands län. Vindkraftsverken kommer att vara synliga längs hela kusten och riskerar att för all framtid förstöra ovärderliga, omistliga och omfattande natur- och miljövärden.

FSO har tillsammans med övriga ovan nämnda fågelföreningar inbjudits till samråd. Vårt gemensamma samrådsyttrande är nu inlämnat och vi konstaterar inledningsvis att placeringen av Långgrund 1 och 2 är extremt problematisk!

"Med hänvisning till de fågelvärden som föreligger, och som ligger till grund för uppdaterade IBA-områden samt att länsstyrelsen föreslagit att Långgrund 2 ska ingå i Natura 2000-systemet, anser föreningarna att platsen INTE uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § och att verksamheten inte heller kan tillåtas enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken (Natura 2000). Långgrund 2 utgör också ett viktigt område för häckande alkor, vilket i sig också kan utgöra ensam grund för Natura 2000-skydd."

Du kan läsa hela yttrandet här.

Ejdrar. Foto © Ingvar Jansson

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Parkering vid Marsäng, Nyköpings kommun

Info finns här.

Tärnans 40-årsfirande

Den 9 september firade Tärnan sin 40-årsdag. Du kan läsa om firandet här.

Årsboken 2021

Boken kan laddas ner som pdf-fil här och från Årsbokssidan.

Nygamla årsböcker

På sidan Årsboken har vi lagt in ett urval av pdf-filer på äldre årsböcker och tidskrifter fram till och med år 2000.

Sveriges fåglar 2022 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2002-2021) respektive 10 (2012-2021) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för fjällens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned från arkivet.

FSOs fågellokalsguide för Sörmland

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Presentationerna innehåller information och kartor, och kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Hartsö-Enskärs blogg

För den som är nyfiken på vad som händer på fågelstationen rekommenderas ett besök på bloggen hartsoenskar.blogspot.com. Där finns info om verksamheten i höstas och under tidigare säsonger.

Fågelskyddsområden

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter för fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län. Beslutet kan laddas ner här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2023. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen