FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2021-02-17

Detta är Föreningen Sörmlands Ornitologer

Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO) är en ideell förening för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 1967 och dess förste ordförande var Ingemar Nord. I FSO's verksamhet ingår bland annat att verka för fågelforskning och fågelskydd, samt att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av ornitologiskt betydelsefulla naturvårdsfrågor, exempelvis som remissinstans till länsstyrelsen och kommunerna.

Precis som för så mycken annan föreningsverksamhet i Sverige så är FSO helt ideell, och allt arbete bedrivs av medlemmar på deras egen fritid. Inom ramen för FSO urskiljs några tydliga arbetsområden vilka beskrivs här nedan.

Natur- och fågelskydd

Precis som för flera av lokalklubbarna så försöker FSO bevaka vad som är på gång i länet i form av ingrepp i naturen eller ändrade lagar och förordningar. Exempel på ärenden som tilldrar sig föreningens intresse är förslaget om försvagat strandskydd vid Båven, Ostlänkens föreslagna dragning och skyddsjakt på diverse fåglar. Förutom att vara föreningens ryggrad så är det här som styrelsen har sin huvuduppgift.

Hartsö-Enskär fågelstation

Längst ut i det yttre skärgårdsbandet öster om Nyköping/Oxelösund ligger länets fågelstation med en historia som sträcker sig till tillbaka mitten av sextiotalet. Här bedrivs främst standardiserad ringmärkning under höstmånaderna, men även ringmärkning och kontroll av häckningsframgången under sommartid hos flera skärgårdsfåglar. Naturligtvis har man alla nödvändiga tillstånd för denna verksamhet inom detta känsliga och skyddade område. För den fågelintresserade kan det kanske vara av intresse att veta att det går att ordna dagsbesök på denna fågelstation. Mera info om fågelstationens verksamhet hittar du under sidlänken Hartsö-Enskär.

Regionala Rapportkommittén

Sedan snart 40 år finns en tradition bland fågelskådare att man noterar intressantare iakttagelser som görs under året och rapporterar in för sammanställning. För att ta hand om dessa rapporter och se till att de sammanställs startade FSO en kommitté kallad Regionala Rapportkommittén, (Rrk).

Numera görs all rapportering i Artportalen, och Rrk inriktar sej nu på att kvalitetsgranska intressantare obsar. Sammanställningen av Sörmlandsrapporterna görs i stället av Årsboksredaktionen.

FSO's webbplats

Föreningen Sörmlands Ornitologers webbplats (där du nu befinner dig) informerar i första hand om Sörmlands-gemensamma frågor.

Hos FSO tas det nu fram en digital lokalguide för hela länet, Sörmlands fågellokaler. Den finns på lokaler.fso.one och funkar både för små och stora skärmar. I dagsläget finns lokaler inlagda för Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vingåker.

Viss info om fågellokaler, samt lokala arrangemang mm. hittar du på lokalföreningarnas webbplatser.

Är du fågel- och naturintresserad?

Då kanske ett engagemang i regionalföreningen Föreningen Sörmlands Ornitoger kan vara något för Dig! Medlem i FSO blir du genom ditt medlemskap i någon av Sörmlands lokala fågelföreningar.

Att det finns en kunnig och intresserad allmänhet är kanske den bästa garanten för ett långsiktigt fungerande naturskydd, och det är naturligtvis ytterligare en styrka om denna är organiserad. I kontakten med företag och myndigheter blir vi mycket slagkraftiga om vi samlas i organiserad form.

Vi tror att det finns många bland lokalklubbarnas medlemmar och naturintresserade människor i vår region som kan tänka sig att delta i FSO:s olika arbetsgrupper och verksamhet.

Genom ditt engagemang bidrar du till att stärka den organiserade ornitologin i dess arbete att driva fågel- och naturvårdsfrågor i Sörmland.

Du blir automatiskt medlem i FSO genom att betala medlemsavgift i någon av de sörmländska fågelklubbarna. Varmt välkommen!Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2024. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen