FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-01-24

Om Rrk

Uppgifter

Sörmlands regionala rapportkommitté (Rrk Sörmland) har som viktigaste uppgift att fortlöpande följa upp och dokumentera vad som händer med rapportområdets fågelfauna. Detta görs genom att bland annat:

  • Samla in, registrera och bedöma fågelobservationer från rapportområdet.
  • Årligen sammanställa en fågelrapport över det gångna året för publicering i "Det sörmländska fågelåret".
  • Årligen sammanställa och rapportera fynd av utvalda arter till den nationella rapportkommittén (Nrk) för en rikstäckande årsrapport.

Skriftliga rapporter för rariteter hanteras i Artportalen. Eventuella frågor till Rrk skickas till rrk@sormlandsornitologerna.se.

Ledamöter

Anton Johansson, Nyköping
Sammankallande och sammanställningsansvarig
Linnévägen 12B, 611 56 Nyköping, 070-2974388

Göran Andersson, Trosa
Sammanställningsansvarig

Per Flodin, Flen
Ansvarig Artportalen, fågelskydd

Jan Hägg, Nyköping
Sammanställningsansvarig

Petter Sundin, Strängnäs
Sammanställningsansvarig

Yngve Meijer, Stallarholmen
Sammanställningsansvarig

Kalle Brinell, Tierp
Sammanställningsansvarig

Jan Gustafsson, Oxelösund
Sammanställningsansvarig, fyndstatistik, fågelskydd

Samuel Wivstad, Aspa
Sammanställningsansvarig

Peter Lantz, Nyköping
Sammanställningsansvarig (naturvårdsarter)

Fredrik Enoksson, Nyköping
Sammanställningsansvarig (naturvårdsarter)

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2024. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen