FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2021-08-25

Sidansvarig: Göran AltstedtDet finns idag ca 20 fågelstationer i Sverige, och Hartsö-Enskär är en av de äldsta. Den grundades 1965 och drivs av Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO). Fågelstationen är belägen på ön Enskär i Hartsö-arkipelagens södra del som en sista utpost mot det öppna havet.

De första åren utgjordes boendet av campingtält, senare större militärtält, då verksamheten tenderade att bli permanent. En liten "ringmärkarkur" monterades också upp, så att ringmärkarna slapp sitta ute under bar himmel och märka fåglar. Så fortsatte det ända till 1989, då ett ändamålsenligt hus byggdes på södra delen av Enskär i samband med stationens 25-årsjubileum.

Foto © Ingrid Altstedt

Ringmärkningen genom åren

Totalt har det under åren 1965-2020 ringmärkts 182 790 fåglar av 165 olika arter. Det motsvarar i snitt ungefär 3 300 fåglar per år. Vissa år fångas givetvis betydligt fler fåglar, som exempelvis 1972 och 1981 med drygt 5900 fåglar vardera, och 1990 med cirka 5500.

En av alla ringmärkta pärlugglor.
Foto © Göran Altstedt

Tordmule - fågelstationens signum.
Foto © Göran Altstedt

Ringmärkta sällsyntheter på Hartsö-Enskär

Listan på ovanliga arter som ringmärkts är imponerande med tanke på att verksamheten uteslutande bedrivits under ett antal höstveckor varje år. Några exempel: kornknarr (1), dvärgbeckasin (6), småspov (2), nattskärra (25), hökuggla (17), kungsfiskare (2), gråspett (1), vitryggig hackspett (1), berglärka (1), blåstjärt (2), svart rödstjärt (4), svarthakad buskskvätta (1), ringtrast (3), rödstrupig sångare (1), ökensångare (1), höksångare (151), nordsångare (1), kungsfågelsångare (16), taigasångare (30), videsångare (3), brunsångare (1), brandkronad kungsfågel (1), halsbandsflugsnappare (2), trädgårdsträdkrypare (1), sommargylling (1), videsparv (24) och dvärgsparv (3).

Vill du arbeta på fågelstationen?

Genom ideellt arbete som ringmärkare eller assistent på fågelstationen kan du göra en ovärderlig insats för fågelforskningen. Det går även utmärkt att förlägga föreningsexkursioner till ön. Logi sker lämpligen i tält.

För mer information kontakta Göran Altstedt på telefon 070-522 60 81 eller via epost hartso.enskar(at)sormlandsornitologerna.se.Kontaktperson:
Göran Altstedt,
tel. 070-522 60 81

Försäljning av Enskärsprylar

Nu kan du köpa Enskärsugglor, dekaler och T-shirts. Läs mera här!

Hartsö-Enskär blogg

För den som är nyfiken på vad som händer ute på Hartsö-Enskär fågelstation rekommenderas ett besök på bloggen hartsoenskar.blogspot.se.

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2022. All rights reserved