FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2016-03-17

Artportallänkar för Sörmland

Generella Artportal-länkar
Länkar för landskapet Sörmland senaste veckan
Obsar per kommun senaste veckan

Vad är Artportalen?

(Utdrag från Artportalens webbplats)

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de tiotals miljoner fynduppgifter (med undantag för vissa känsliga arter), som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med norska Artsdatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket och Klima- og miljødepartementet.


Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2022. All rights reserved