FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-10-04

Rapporten Sveriges fåglar 2019

Följande meddelande har skickats från Ekologihuset i Lund:

Hej alla fågelinventerare!

Som flera av er säkert redan har sett så har Anders Wirdheim på Birdlife Sverige tillsammans med oss på SFT och i samarbete med Artdatabanken för andra året i rad sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten Sveriges fåglar 2019. Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (1999-2018) respektive 10 (2009-2018) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för skogens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Det finns ingen tryckt upplaga av rapporten utan den ges endast ut i en digital variant som går att ladda ner här. För att öka spridningen av rapporten skickar vi också ut den till alla våra inventerare som bilaga till detta epostmeddelande. Vi hoppas att ni alla ska tycka att detta är ett intressant komplement till vår vanliga årsrapport som kommer i tryckt form i mars månad.

Vänliga hälsningar,
Martin, Åke och Fredrik

Svensk Fågeltaxering
Ekologihuset, Lunds universitet
223 62 Lund
Tel. 046-2223816 (Martin Green & Fredrik Haas) eller 046-2224968 (Åke Lindström)
http://www.fageltaxering.lu.se


Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved