FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2017-01-13

Atlasinventeringen - Kalkylblad för rutor

Information till alla i Nyköping och Oxelösund som tecknat sig för att inventera en atlasruta

Kalkylbladen är hjälpmedel för att se vilka arter som saknas i ens egen och i alla andras atlasrutor inom Oxelösunds- och Nyköpings kommuner. Informationen är framtagen för att det skall underlätta eftersök efter rimliga arter inom ens egen ruta. Tanken är också att man på ett enkelt sätt skall kunna kolla övriga rutor ifall man besöker en annan plats och vill hjälpa till. Generellt så saknas det många "enkla/vanliga" arter i flertalet rutor, så på ett mycket enkelt sätt kan vi nu förbättra helheten i varje ruta. Givetvis måste man skriva in sin obs i Artportalen med ett häckningskriterium.

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved