FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2021-05-02

FSO´s styrelse 2021

Ingvar Jansson, ordförande och kassör, Tärnan, ☏ 070-570 7025

Anton Johansson, sekreterare, Tärnan

Yngve Meijer, SOK

Leif Carlsson, OKE

Eva Olofsson, OKE

Jan-Eric Hägerroth, Tärnan

Revisorer

Staffan Karlsson, Nyköping, sammankallande

Jan Sjöstedt, Nyköping

Valberedning

Yngve Meijer, sammankallande

Ingvar Jansson

Leif Carlsson


E-post till styrelsen

Adressen är fso@sormlandsornitologerna.se

Årsmötesprotokoll

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved