FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-12-14

FSO´s styrelse 2020

Ingvar Jansson, Nyköping, ordförande, Tärnan
☏ 070-570 7025

Anton Johansson, sekreterare, Tärnan

Yngve Meijer, SOK

Leif Carlsson, OKE

Jan-Eric Hägerroth, Tärnan

Eva Olofsson, adjungerad, OKE,

Monica Ström, Katrineholm, adjungerad, KVO


E-post till styrelsen

Adressen är fso@sormlandsornitologerna.se

Årsmötesprotokoll

Protokoll 2019

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved