Sidan uppdaterad 2016-03-17

Storlom till Gölsjön

Hej alla!

Här följer en rapport från Gölsjön. I Diagram 1 nedan ser ni hur lommar upptäckts på Gölsjön under sommaren - förhösten. Vi ser naturligtvis att lommar kommer till sjön, men ser inte alla landningar.

Räkningar har gjorts varje kvart med början 75 min före solnedgång. Tiden för solnedgång är solnedgången över Flen som i diagrammet är lika med 0. Sista räkningen 45 min efter solnedgång vid mulet väder är den mest osäkra på grund av tilltagande mörker.

Kurvan som beskriver hur antalet storlommar ökar har när den slås samman en jämnt stigande lutning från 45 min före solnedgång till 30 min efter solnedgång. Ja, ni ser naturligtvis.

Diagram 2 visar antalet observerade storlommar olika kvällar.

Leif Carlsson


Storlom till Gölsjön olika tider
Diagram 1. Storlom till Gölsjön olika tider på kvällen. Den liggande skalan anger minuter före solnedgång. (Negativa värden anger således minuter efter solnedgång.)


Storlom till Gölsjön olika kvällar
Diagram 2. Storlom till Gölsjön olika kvällar.

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved