Sidan uppdaterad 2016-03-17

Ljusfångst av storlom vid Gölsjön 15-16 augusti 2015

(Text och foto Lennart Eriksson)

Fångstmetoden ljusfångst fungerade som vi förväntade oss. 2 lommar fångades under nattens mörkaste timmar. Mycket väl använda pengar att bjuda hit Ramunas Zydelis & Stefan Heinänen med erfarenhet av ljusfångst av smålom på öppet hav. Ramunas och Stefan arbetar för ett danskt företag DHI. Företaget tar bl.a. fram underlag för lämplighetsbedömningar vid exploateringar där fåglar är inblandade.

Vid fångsten användes Anders Rehns eldrivna båt med plats för 3 personer (båtförare, strålkastarhållare och fångstman med håv). Vädret var i det närmaste optimalt med svag vind och månen i nedan. Då himlen var helt klar väntade vi till ca 23:15 innan vi tyckte det var tillräckligt mörkt att glida iväg i mörkret mot de drygt 70 tal fåglar vi under kvällen hade observerat i sjöns södra del. Strålkastaren, en stark handhållen LED-lampa, tändes när båten kunde uppfatta de första lommarna. En lom valdes ut som hela tiden belystes. Detta kunde gruppen som befann sig på land vid norra strandkanten ca 600 m bort tydligt se då lommen lyste vit av reflektionen från ljuskäglan. Lommen verkade enbart ligga still tills båten var på ca 10 m avstånd . Då simmade lommen mot ljuskäglan, och kom så nära så att det var svårt att manövrera håven. När den kom i skugga från strålkastaren så simmade den iväg eller dök. Det var inga problem att sikta in sig på en ny lom. Efter några fångstmissar från Ramunas Zydelis fångades första lommen. Ramunas menade att storlommen dök snabbare och djupare än smålommen och motståndet med håven i vattnet gjorde fångsten lite svårare än han hade tänkt sig. Metoden med att låsa fast lommen med en stark ljuskägla verkade fungera precis som det var tänkt. Lommen togs i land och dokumenterades med märkdata och foton och ringmärktes av Jukka V och Göran Altstedt.


Lommar
Foto © Lennart Eriksson.

Ytterligare 1 storlom fångades med delvis ny besättning i båten för att flera skulle få erfarenhet av denna fångstmetod. Lommarna var stora och den största vägde över 4 kg, vilket är mycket jämfört med tidigare mätdata som finns tillgängligt. Lom nr 2 ringmärktes ej då Jukka bedömde att lomringarna från RC var i minsta laget. Därefter släpptes båda lommarna i vattnet igen ca kl 03:00.


Lommar
Foto © Lennart Eriksson.

De som deltog denna natt vid Gölsjön var Jukka Väyrynen och Göran Altstedt (ansvariga för ringmärkning och hantering av fåglarna efter fångst), Ramunas Zydelis och Stefan Heinänen (från DHI i Danmark och ansvariga för de smålomsfångster som skett i tyska bukten, vars lommar nu kan följas då de har blivit försedda med inopererade GPS-sändare, se länken www.divertracking.com/fieldwork/).

Chefsveterinär Torsten Möller, Kolmårdens djurpark, var med och noterade hur lommarna uppförde sig under fångst och märkning. Andreas Grabs ansvarade för fotodokumentation i samband med fångsten. Mats O.G. Eriksson var med som observatör då denna övning ingår som ett led i den förstudie om fångst och märkning av storlom som håller på att slutföras. Anders Rehn, Leif Carlsson och Lennart Eriksson var ansvariga för samordning och teknisk support och svarade för lomobservationer både före under och efter fångsttillfället.

Veterinärerna Anders Nilsson och Maja Rappe deltog inte vid fångsten men hade upplåtit sitt Altnäs vid Dunkern som bas åt hela gruppen för samordning av hela fångstprojektet med kost och logi för våra långväga gäster.


Diagram 1


Lommarnas uppträdande vid Gölsjön hade kontrollerats före fångstförsöken. (Leif Carlsson & 11/8 Anders Rehn)

Efter de kraftigt störande fångsförsöken kontrollerades fåglarnas beteende både morgonen den 16 augusti, fram till 05:30 (18 minuter efter soluppgång) och inflogen till Gölsjön på kvällen samma dag.

Efter en mycket spännande väntan på gryningsljuset under morgonen kunde vi, Anders Rehn, Lennart Eriksson & Leif Carlsson, andas ut och konstatera ett beteende som såvitt vi kunde bedöma saknade stressmoment. Bortflygning enligt graf nedan. Att kurvan över bortflygande fåglar planar ut vid tiden för soluppgång bör ses som positivt. Fåglar hade ro att vara kvar när det ljusnat för att ägna sig åt varandra.


Diagram 2


Kvällen den 16 augusti bevakade Jukka Väyrynen, Lennart Eriksson & Leif Carlsson infloget till Gölsjön. Lommar anlände som brukligt främst i samband med solnedgången. Antalet uppskattades till ca 60 men kan ha varit högre. Svårt att räkna då flertalet envisades med att simma till en del av sjön som inte var möjlig att se från vår position. I vilket fall som helst ett för tiden på året vanligt antal. Två fåglar kom flygande utan att gå ner. En företeelse som då och då ses, men som kan vara förbisedd.

FSO´s Lomgrupp


Ny rubrik

Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved