Remissärenden och beslut för kännedom


Länkarna nedan öppnar pdf-filer i nya fönster.

Remissärenden 2016

Skyddsjakt efter skarv i Nyköpings och Oxelösunds kommuner
Tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Trosa kommun
Vindpark Marviken

Remissärenden 2015

Labro ängar naturreservat i Nyköpings kommun
Ryssbergens naturreservat i Nyköpings kommun
Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun
Fyrbergets naturreservat vid Nävekvarn
Hedlandets naturreservat

Remissärenden 2014

Nya naturreservat i Katrineholms och Gnestas kommuner
Skyddsjakt efter skarv i Trosa kommun
Skyddsjakt efter skarv i Båven
Hornafjärdens naturreservat
Områden av riksintresse för friluftslivet
Skyddsjakt på skarv i norra Båven

Remissärenden 2013

Skyddsjakt på skarv i Hjälmaren
Skyddsjakt på skarv i Mälaren
Äggprickning efter storskarv i Nyköping och Oxelösund
Skyddsjakt på hackspett
Gallsjömossens naturreservat
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nävekvarn
Björndalsbergens naturreservat
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings kommun
Skyddjakt efter storskarv i Mälaren, Hjälmaren och Båven
Skyddsjakt efter storskarv
Fångst av duvhök, räv och grävling med hjälp av levande lockfågel
Dubbelspår Strängnäs - Härad
Vindkraft – Tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Remissärenden 2012

Skyddsjakt på storskarv inom Nyköpings, Oxelösunds och Trosas kommuner
Äggprickning efter storskarv mm. i Sjösafjärden, Nyköping, och Korpholmen, Höga Hästholmen och Törnsholmen, Oxelösund
Skyddsjakt på skarv i Trosa
Skyddsjakt på skarv i Mälaren och Hjälmaren
Skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings kommun
SOF´s Förslag till organisation av den svenska fågelrapporteringen

Beslut för kännedom till FSO 2013

Beslut för kännedom till FSO 2012

Remissärenden och överklaganden 2011

Vindkraft i Äleby, Selaön
Utvidgat strandskydd (samma text för alla kommunerna)
Naturreservatet Strandhagen
Värna, vårda, visa
Naturreservatet Ekeby i Gnesta kommun
Lockfågel vid fångst av räv, grävling och duvhök
Skyddsjakt efter skarv i Hjälmaren och Mälaren